Nha Khoa Hữu Khoa

44 Đường 13, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam (Việt Nam)

0909104527

------ oOo ------